[LinuxFocus-icon]
<--  | Home  | Map  | Index  | Zoek

Nieuws | Archieven | Links | Over LF
Dit document is beschikbaar in: English  Castellano  ChineseGB  Deutsch  Francais  Italiano  Nederlands  Russian  Turkce  Polish  

[Sascha Blum]
door Sascha Blum (homepage)

Over de auteur:
Ik hou echt van Linux, vanwege de enorme kracht en stabiliteit, maar vooral omdat de gebruiker zoveel mogelijkheden en bronnen krijgt. Het beste van alles is dat het open voor iedereen is (Open Source) en doordat zo iedereen betrokken kan raken in de ontwikkeling ervan.

Vertaald naar het Nederlands door:
Guus Snijders <ghs(at)linuxfocus.org>

Inhoud:

 

Een LAMP Systeem installeren

[Illustratie]

Kort:

In deze tutorial probeer ik je te laten zien hoe je een Linux server met vrijwel iedere beschikbare feature installeert. Met andere woorden, ik zal je laten zien hoe je een LAMP systeem installeert.

Maar eerst zal ik vertellen waar de afkorting LAMP voor staat.
LAMP betekent 'Linux, Apache, MySQL, PHP'. Dus, zoals je aan de naam kunt zien, bestaat een LAMP systeem uit een Linux besturingssyteem, een Apache Web server, een MySQL database en een de scripttaal PHP.

_________________ _________________ _________________

 

Introductie

Deze tutorial legt uit hoe je een LAMP systeem kunt installeren met behulp van Dynamic Shared Objects (DSO).

DSOs hebben een belangrijk voordeel boven een statische installatie: je kunt eenvoudig iedere individuele module door een nieuwere versie vervangen, zonder al de overige modules te hercompileren en installeren. Het doet er niet toe of de module in kwestie de PDF-lib module is, de GD-Lib module of iets anders. Met een statische installatie, als je PHP 4.2.3 zou willen upgraden naar 4.2.4, bijvoorbeeld, zou je alles opnieuw moeten installeren - en hiermee bedoel ik de Apache server, de GD-Lib, de PDF-Lib, en alle andere benodigde modules (en natuurlijk PHP zelf). Met een DSO installatie, zou het alleen PHP betreffen, en alle overige zou hetzelfde blijven.

Noot: in ieder geval zul je het README bestand nauwkeurig moeten lezen alvorens ieder pakket te installeren of te compileren, daar iedere installatie kan afwijken. Vaak is een succesvolle installatie afhankelijk van een parameter die je moet of kunt opgeven tijdens ./configure. Dat gezegd hebbende zou deze installatie (gebaseerd op mijn testen) de eerste keer gelijk moeten werken. Als er fouten optreden, lees de README. Controleer of je root permissies hebt tijdens de installatie!
Maar genoeg inleiding. Laten we beginnen met de installatie van ons LAMP systeem.

Bestudeer deze tutorial nauwkeurig en volledig alvorens met de installatie te beginnen!  

Benodigdheden en Download Bronnen

Je hebt de volgende pakketten nodig, welke je zou moeten downloaden voor je begint met installeren:  

Installatie

Als je eenmaal al deze pakketten hebt gedownload, ben je klaar om te starten. Eerst kopieer je de bestanden naar de volgende directory (als je dat nog niet hebt gedaan, creëer de directory lamp met mkdir /usr/local/src/lamp):

/usr/local/src/lamp/

de enige bestanden die je hier niet heen hoeft te kopiëren zijn de MySQL RPM bestanden. Ze kunnen direct ge´nstalleerd worden op de gebruikelijke manier. Het beste is om dit eerst te doen. Voor instructies over hoe dit te doen, zie de sectie "MySQL 3.23.52" hieronder.

Nu zouden alle zes pakketten zich in de directory /usr/local/src/lamp/ moeten bevinden als tar.gz. Nu moet je ze uitpakken. Ga door zoals hieronder beschreven is.

Noot: De commando's die je moet intypen, staan in vet; PC output is in een normaal lettertype. Alle input wordt vooraf gegaan door een > symbool.

Open eerst een tekst console (shell terminal, bijv. Bash), en voer de volgende commando's uit:

user:~ > su
[typ nu je root password]
root: ~> cd /usr/local/src/lamp
root:/usr/local/src/lamp > tar -xvzf apache_1.3.27.tar.gz
root:/usr/local/src/lamp > tar -xvzf zlib-1.1.4.tar.gz
root:/usr/local/src/lamp > tar -xvzf libpng-1.2.2.tar.gz
root:/usr/local/src/lamp > tar -xvzf gd-1.8.4.tar.gz
root:/usr/local/src/lamp > tar -xvzf pdflib-4.0.3.tar.gz
root:/usr/local/src/lamp > tar -xvzf php-4.2.3.tar.gz

Nadat alle pakketten zijn uitgepakt, gebruik het commando "ls -l" om alle directories weer te geven.

Vanaf dit punt is het essentieel dat je de installatie stappen volgt in de exacte volgorde zoals hieronder aangegeven. Dit is omdat sommige pakketten andere pakketten nodig hebben om te functioneren. Bijvoorbeeld, de GD library heeft zlib en libpng nodig, en libpng op zijn beurt heeft zlib nodig. Laten we doorgaan naar de Apache Web server.  

Apache 1.3.27

Noot: Lees het README bestand! Er zijn verschillende parameters die je kunt meegeven aan ./configure.

Compileer nooit de Apache Web server met de optie --enable-module=all! Als je het zo doet, zal niks werken. De beste manier om er mee om te gaan is om een zo min mogelijk modules op te geven. Meestal is dit meer dan genoeg voor DSO ondersteuning. Je kunt dan andere modules die je wilt zelf toevoegen, wat ten slotte het grote voordeel is van een DSO installatie.

Om Apache te installeren en te configuren, ga door als volgt.

Eerst, ga naar een text console (shell terminal, bijv Bash), zoals altijd.

Noot: typ niet 'user:/usr/local/src/lamp >' bij de commando's. Dit is de Linux prompt en is Linux z'n manier om je te vertellen dat het wacht op invoer. Het is mogelijk dat je prompt er anders uit ziet, daar het individueel geconfigureerd kan worden.

user:/usr/local/src/lamp > cd apache_1.3.27
user:/usr/local/src/lamp/apache_1.3.27 > su
[Typ hier je root password]
root:/usr/local/src/lamp/apache_1.3.27 > ./configure --prefix=/usr/local/apache/1.3.27 --datadir=/web/htdocs --enable-rule=SHARED_CORE --enable-module=so


Noot: typ dit laatste als één regel! Er is meestal een spatie voor de --. De document directory waar je websites worden opgeslagen komt na --datadir. Je kunt natuurlijk je eigen document directory kiezen. Als je een andere directory dan "/web/htdocs", gebruikt, denk er dan wel aan om de relevante paden in deze tutorial later aan te passen.


root:/usr/local/src/lamp/apache_1.3.27 > make
root:/usr/local/src/lamp/apache_1.3.27 > make install


Als je alles correct hebt opgegeven, zou je Apache Web server nu volledig gecompileerd en ge´nstalleerd moeten zijn.  

MySQL 3.23.52

Als je de instructie eerder in deze tutorial hebt gevolgd, is deze reeds ge´nstalleerd.

Beveiligings opmerking: als je server is verbonden met een publiek netwerk, zoals een intranet of het Internet, zorg er dan voor dat je MySQL root wachtwoord zo gecompliceerd moeilijk is!

root:/home/user/download/mysql > rpm -Uvh MySQL-3.23.52-1.i386.rpm
root:/home/user/download/mysql > rpm -Uvh MySQL-client-3.23.52-1.i386.rpm
root:/home/user/download/mysql > rpm -Uvh MySQL-devel-3.23.52-1.i386.rpm
root:/home/user/download/mysql > rpm -Uvh MySQL-shared-3.23.52-1.i386.rpm


Noot: vervang /home/user/download/mysql met de directory waar de relevante RPM bestanden te vinden zijn.  

zlib 1.1.4

root:/usr/local/src/lamp/apache_1.3.27 > cd /zlib-1.1.4/
root:/usr/local/src/lamp/zlib-1.1.4 > ./configure --shared
root:/usr/local/src/lamp/zlib-1.1.4 > make
root:/usr/local/src/lamp/zlib-1.1.4 > make install


Opmerking: we gebruiken de parameter --shared hier om zlib te vertellen dat we de library als een dynamische module in PHP willen opnemen.  

libpng 1.2.3

De installatie van libpng is een beetje anders dan anders. Ga eerst naar de directory /libpng-1.2.3/scripts/ :


root:/usr/local/src/lamp/zlib-1.1.4 > cd ../libpng-1.2.3/scripts/

En voer de volgende commando's in:

root:/usr/local/src/lamp/libpng-1.2.3/scripts > cp makefile.linux ../makefile
root:/usr/local/src/lamp/libpng-1.2.3/scripts > cd ..

Met deze commando's heb je zojuist het relevante make bestand naar de libpng master directory gekopiëerd. Nu is het tijd om het make bestand te bekijken en de wijzigingen aan te brengen die voor het systeem benodigd zijn, zoals speciale include directories. Normaal gesproken is alle data in het bestand correct, maar je zou het moeten controleren, omdat je zo eventuele fouten sneller kunt achterhalen.

Om verder te gaan, typ het volgende commando:


root:/usr/local/src/lamp/libpng-1.2.3 > make test


Als je op dit punt geen foutmeldingen krijgt, kun je libpng installeren met het volgende commando:


root:/usr/local/src/lamp/libpng-1.2.3 > make install

 

gd-1.8.4

Ga eerst naar de directory gd-1.8.4:

root:/usr/local/src/lamp/libpng-1.2.3 > cd ../gd-1.8.4/


Ook hier zou je een blik moeten werpen op de makefile. Als er iets in je systeem is veranderd, zul je de wijzigingen ook hier in de makefile moeten doorvoeren. Je kunt het bestand bekijken en bewerken met de tekst editor van je voorkeur.

Meestal echter zul je niks te hoeven wijzigen in het make bestand.

Als je tevreden bent met de makefile, gebruik je het volgende commando:

root:/usr/local/src/lamp/gd-1.8.4 > make
root:/usr/local/src/lamp/gd-1.8.4 > make install


Als er op dit punt foutmeldingen komen, gebruik dan het volgende:

root:/usr/local/src/lamp/gd-1.8.4 > make clean


Maar gebruik deze laatste opdracht enkel wanneer er fouten zijn! Als je make clean uitvoert, moet je het make bestand opnieuw controleren en aansluitend aanpassen, en dan de make opnieuw uitvoeren.

Noot: Controleer de instellingen voor INCLUDEDIRS en LIBDIRS!  

PDF-Lib 4.0.3

Dit is iets eenvoudiger, daar de module al gecompileerd is en je het alleen maar hoeft te kopiëren naar de directory /usr/local/lib.

Om dit te doen, voer het volgende in:

root:/usr/local/src/lamp/gd-1.8.4 > cd /
root:/ > cp /usr/local/src/lamp/pdflib-4.0.3-Linux/bind/php/php-4.2.1/libpdf_php.so /usr/ local/lib/libpdf_php.so

 

PHP 4.2.3

Ten slotte moet je PHP installeren.

Ga naar de PHP directory:

root:/ > cd /usr/local/src/lamp/php-4.2.3/
root:/usr/local/src/lamp/php-4.2.3 > ./configure --with-apxs=/usr/local/apache/1.3.27/bin/apxs --enable-track-vars -- enable-ftp --with-zlib --with-gd --with-sockets --enable-sockets --with-sysvshm --with-sysvsem --disable-debug --with-pdflib-dir=/usr/local/lib --with-tiff-dir=/usr/local/lib --with-jpeg-dir=/usr/local/lib --with-png-dir=/usr/lo cal/lib --with-zlib-dir=/usr/local/lib --with-mysql --with-xml


Noot: typ dit laatste als 1 regel! Er is meestal een spatie voor de --. Er is geen fout in de tweede en derde regel ("sysvshm" en "sysvsem").

Typ dan het volgende, net als voorgaand:

root:/usr/local/src/lamp/php-4.2.3 > make
root:/usr/local/src/lamp/php-4.2.3 > make install


Noot: PHP compileren (make) kan iets langer duren op tragere PC's. Word dus niet ongeduldig als er niets lijkt te gebeuren voor lange periodes. Je kunt de directory /usr/local/src/lamp verwijderen (als root) met "rm -r /usr/local/src/lamp". Controleer dat je dit correct hebt ingetypt, omdate je met een "rm -r /" als root het hele systeem vernietigt. Merk echter op dat, als je "/usr/local/src/lamp" verwijdert, je meer werk krijgt als je het systeem de´nstalleert of verwijdert. Daarom zou je alleen de ingepakte broncode pakketten ".tar.gz" moeten verwijderen en de directories met de bronnen bewaren.  

Configuratie

 

httpd.conf

Zo, dat was de installatie. Nu de configuratie.

Eerst dienen we de Apache Web server te vertellen wat het moet doen met de *.php of *.php3 bestanden.

Om dit te doen, ga naar de Apache "conf" directory:

root:/usr/local/src/lamp/php-4.2.3 > cd /usr/local/apache/1.3.27/conf
root:/usr/local/apache/1.3.27/conf >


Open vervolgens het "httpd.conf" bestand in een text editor zodat je hem kunt bewerken en opslaan.

Noot: de editor "Kate" is erg geschikt voor het bewerken van het config bestand. Merk op dat KDE in de achtergrond moet draaien. Om het te starten, typ Alt + F2 => kdesu kate. Druk op Ctrl + G om naar de gewenste regel te gaan.

In het bestand zul je het volgende ergens rond regel 190 vinden:

#
#Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
#To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
#have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
#directives contained in it are actually available _before_ they are used.
#Please read the file README.DSO in the Apache 1.3 distribution for more
#details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of already
# built-in (statically linked and thus always available) modules in your httpd
#binary.


Op dit punt, typ het volgende, als het er nog niet is:

LoadModule php4_module libexec/libphp4.so

Het volgende is te vinden in de buurt van regel 770:

#AddType allows you to tweak mime.types without actually editing it, or to
#make certain files to be certain types.
#AddType application/x-tar .tgz

Op dit punt, voeg het volgende toe:

AddType application/x-httpd-php .htm
AddType application/x-httpd-php .html
AddType application/x-httpd-php .phtm
AddType application/x-httpd-php .phtml
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .php3
AddType application/x-httpd-php .php4
AddType application/x-httpd-php-source .phps


Noot: controleer of dit er goed in staat, anders kunnen er fouten optreden.

Als je niet wilt dat de PHP parser ook HTML bestanden draait, kun je de volgende regels weglaten:

AddType application/x-httpd-php .htm
AddType application/x-httpd-php .htmlNu is het httpd.conf bestand geconfigureerd.
Wat is een parser?

Een parser is simpelweg een stuk software dat tekst intepreteert. De tekst in kwestie kan broncode zijn (bijv. C++) of een document opmaak taal (zoals HTML). De parser controleert de tekst voor syntactische en semantische fouten, en geeft de geparste tekst door, meestal in een efficiënte en compacte interne code, aan de bewerkende applicatie.

Tekst die door een parser wordt gehaald heeft iets meer tijd nodig om weergegeven te worden. Dit betekent dat pure HTML pagina's sneller geladen en weergeven worden dan PHP pagina's of scripts. Echter, de gebruiker zal weinig vertraging merken. Een vertraging wordt pas merkbaar als meerdere gebruikers hetzelfde object benaderen, als bijvoorbeeld verschillende gebruikers een PHP pagina of script op hetzelfde moment oproepen, kan het langer duren om de pagina of het script weer te geven, afhankelijk van de hardware. Daarom, als je van plan bent om je LAMP systeem publiekelijk beschikbaar te maken, bijvoorbeeld om het aan het Internet of een netwerk te hangen, zou je jezelf een krachtige, snelle computer moeten aanschaffen, anders kan het systeem knap traag worden. Als, aan de andere kant, je je LAMP systeem wilt gebruiken om PHP pagina's of scripts te ontwikkelen in samenwerking met een MySQL database, kun je dit veilig doen op een oudere pc of notebook. Hetzelfde geldt als je de enige bent die PHP pagina's of scripts uitvoert of weergeeft op je systeem.
 

php.ini

Nu is het tijd om de php.ini op te zetten en mogelijk aan te passen.

Eerst dien je het php.ini bestand naar de juiste locatie te kopiëren. Om dit te doen, ga naar de PHP install directory:

root:/usr/local/apache/1.3.27/conf > cd /usr/local/src/lamp/php-4.2.3/

Nu kopieer je het bestand "php.ini-dist" naar de directory /usr/local/lib en hernoem je het naar "php.ini". Dit gaat als volgt:

root:/usr/local/src/lamp/php-4.2.3 > cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

Schrijf dan "pdflib" in het php.ini bestand als een extensie. Dit is zodat PHP weet wat het moet doen met de corresponderende PDF functies, zou je deze ooit nodig hebben. De overige modules vindt PHP zelf (zlib, GD, etc.).

Open nu het bestand "/usr/local/lib/php.ini" in een tekst editor. De sectie over extensies bevindt zich rond regel 371.

Het zou er ongeveer zo uit moeten zien:


;Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
....

extension_dir = ./ <= verwijder dit en vervang het door het volgende:

extension_dir = /usr/local/lib
extension=libpdf_php.soSla vervolgens het bestand op.

Je bent klaar - je hebt nu een compleet, volledig functioneel LAMP systeem!

Nu komt de server test. Dit test of je de server succesvol kunt starten. De eerste stap is om alle oude servers, die nog kunnen draaien, af te sluiten (als er al een webserver ge´nstalleerd was tijdens de installatie van de distributie, bijvoorbeeld). Dit gaat als zo:

root:/usr/local/src/lamp/php-4.2.3 > killall httpd


Nu proberen we de nieuwe server te starten, dit gaat als volgt:

root:/ > /usr/local/apache/1.3.27/bin/apachectl start


Als je de volgende melding ziet...

/usr/local/apache/1.3.27/bin/apachectl start: httpd started


... is alles OK en draait je server!

Ga nu naar de directory "web/htdocs" (DocumentRoot - als je hiervoor een andere locatie hebt gebruikt, denk er dan aan om het volgende aansluitend te veranderen) en creëer daar een nieuw bestand. Noem het nieuwe bestand info.php. Om dit te doen, volg deze stappen:

user:/ > cd /web/htdocs/
user:/web/htdocs > touch info.phpOpen het nieuwe bestand "info.php" in een editor en voer het volgende in:


<?PHP
echo phpinfo();
?>


Noot: controleer of het er exact zo staat als hier, inclusief de haken!

Sla het bestand op en sluit het. Nu komt het leukste deel! Open de volgende URL in je Internet browser:

http://127.0.0.1/info.php
of
http://localhost/info.php
of
http://computernaam/info.php
of
http://lokaal_IP_adres/info.php

Als je nu de output kunt zien van phpinfo() is alles naar wens verlopen en kun je verder gaan met het programeren in PHP. Gefeliciteerd! Nu heb je naast een volledig functioneel LAMP systeem, ook nog een capabele webserver.

Noot: je kunt nu zo veel sub-directories creëren als als je wilt in de directory /web/htdocs (of welke directory je hebt opgegeven tijdens de installatie). Bijvoorbeeld, als je meerdere web projecten hebt, kun je een aparte directory maken per project.

Merk op dat /web/htdocs (of een andere directory indien opgegeven) je root directory is, voor wat de Web server betreft. Daarom is de URL http://127.0.0.1/info.php. Als je andere sub-directories hebt, bijv. project1, project2, enz., moet je de URL overeenkomstig aanpassen: http://127.0.0.1/project1/ of http://127.0.0.1/project2/, enz.

Noot: PHP bestanden worden alleen geparst (weergegeven/uitgevoerd) als ze zich bevinden in deze paden, in /web/htdocs of een van de subdirectories!

Je kunt je web server uitbreiden op iedere manier die je wilt.  

Aanraders

In dit deel raad ik sommige beheer-tools aan, die je werk met het systeem en de web server sterk vereenvoudigen:

Webmin 1.000
(http://www.webmin.com/)

Webmin laat je je systeem beheren met absolute eenvoud. Je kunt het ook gebruiken als een makkelijke manier om je web server te configureren, bijvoorbeeld om je web server te laten starten met iedere systeemstart. Hetzelfde geldt voor MySQL. Webmin zelf is simpel te gebruiken en om deze reden zeer geschikt voor beginners.

Download:
http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.000.tar.gz?download
of
http://www.webmin.com/


phpMyAdmin 2.3.1
(http://www.phpwizard.net/projects/phpMyAdmin/)

phpMyAdmin is een fantastische tool voor MySQL. Het laat je tabellen creëren, verwijderen, bewerken en nog veel meer. Ook van harte aangeraden.

Download:
(phpMyAdmin-2.3.1-php.tar.gz)
http://www.phpmyadmin.net/index.php?dl=2  

Configuratie met behulp van Webmin

Instellingen voor de Apache server::
webmin => Server => Apache Webserver
Module config:

Apache server root directory:
/usr/local/apache/1.3.27/bin/

Pad naar de httpd executable:
/usr/local/apache/1.3.27/bin/httpd

Apache versie:
selecteer een leeg veld en typ: => 1.3.27

Pad naar het apachectl commando:
in een leeg veld => /usr/local/apache/1.3.27/bin/

Commando om Apache te starten:
in een leeg veld => /etc/init.d/apachectl start

Noot: indien apachectl zich niet in de directory bevindt, kopieer het daarheen:
root > cp /usr/local/apache/1.3.27/bin/apachectl /etc/init.d/


Commando om Apache te stoppen:
in een leeg veld => /etc/init.d/apachectl stop

Geef virtual servers weer als:
=> Icons

Sorteer virtual servers op :
=> order in config file(s)

Maximale aantal servers om weer te geven
=> 100

Pad naar httpd.conf
in een leeg veld => /usr/local/apache/1.3.27/conf/httpd.conf

Pad naar srm.conf
in een leeg veld => /usr/local/apache/1.3.27/conf/srm.conf

Pad naar access.conf
in een leeg veld => /usr/local/apache/1.3.27/conf/access.conf

Pad naar mime.types
in een leeg veld => /usr/local/apache/1.3.27/conf/mime.types

Bestand om virtual servers in toe te voegen:
=> httpd.conf

Test config alvorens veranderingen door te voeren?
=> Yes
Noot: voer niet de => in!

Als je wilt dat de Apache server automatisch start wanneer het systeem boot, kun je dit in Webmin als volgt aangeven:
webmin => System => Bootup and Shutdown

Als Apache hier niet tussen staat, kun je het gewoon toevoegen als een nieuwe service.

Name => apachectl
Script => is usually loaded automatically
Start at boot time? => Yes
Bootup commands => /etc/init.d/apachectl start
Shutdown commands => /etc/init.d/apachectl stop  

Update

 

PHP updaten

Eerst kopieer je het ingepakte bestand van de nieuwe PHP versie naar de volgende directory:

/usr/local/src/lamp/

Laten we aannemen dat de nieuwe PHP versie is genaamd PHP 4.2.4 (ik heb geen idee of er ooit echt een versie zal zijn met deze naam). Dit deel beschrijft de stappen die je zult moeten nemen om PHP te updaten. In principe hoef je alleen maar de oude versie te vervangen door de nieuwe.

Pak het zonet gekopieerde bestand uit.

Open een tekst console (shell terminal, bijv. Bash), en voer de volgende commando's uit:

user:~ > su
[Voer alleen je root password in]
root:~ > cd /usr/local/src/lamp/
root:/usr/local/src/lamp > tar -xvzf php-4.2.4.tar.gz


Als je de oude brondirectory onder "/usr/local/src/lamp" nog steeds hebt, ga je door als volgt.

Onze oude bron directory is genaamd "/usr/local/lamp/php-4.2.3".

Eerst moeten we een kopie maken van libphp4.so. Noem de kopie "libphp4-4.2.3 .so". Doe dit zo:

root:/ > cd /usr/local/apache/1.3.27/libexec/
root:/usr/local/apache/1.3.27/libexec > cp libphp4.so libphp4-4.2.3.so


Dan maken we een backup van het oude php.ini bestand, als volgt:

root:/ > cd /
root:/ > cp /usr/local/lib/php.ini /usr/local/lib/php-4.2.3.ini


Dan verwijderen we het oude php.ini bestand, daar het logischer is om de nieuwe te gebruiken:

root:/ > rm /usr/local/lib/php.ini


Het is erg goed dat je je oude PHP bron directory hebt bewaard, daar je jezelf veel typwerk hebt bespaard!

Dit is omdat de oude directory, "/usr/local/lamp/php-4.2.3", een kort Shell script bevat. Bij de laatste installatie heeft dit script alle parameters van ./configure opgeslagen. Als je de oude directory niet had bewaard, zou je al deze parameters met de hand moeten opgeven!

Voer nu ./configure uit, als volgt:

root:/ > cp /usr/local/lamp/php-4.2.3/config.nice /usr/local/lamp/php-4.2.4/config.nice
root:/ > cd /usr/local/lamp/php-4.2.4
root:/usr/local/lamp/php-4.2.4 > ./config.nice
root:/usr/local/lamp/php-4.2.4 > make
root:/usr/local/lamp/php-4.2.4 > make install


Noot: als je de oude directory "/usr/local/lamp/php-4.2.3", niet hebt bewaard, zul je alle ./configure parameters met de hand moeten opgeven, zoals eerder beschreven in de sectie "Installatie => PHP 4.2.3".

Kopieer de nieuwe php.ini naar de juiste directory:

root:/ > cd /
root:/ > cp /usr/local/lib/php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini


Pas het nieuwe php.ini bestand aan naar behoefte, zoals beschreven in het deel "Configuratie => php.ini" hierboven.

Tenslotte herstart je Apache, en je update is compleet:

root:/ > /usr/local/apache/1.3.27/bin/apachectl restart

 

Ter afsluiting

 

Naschrift

Zoals iedereen weet, is niemand perfekt, en kunnen er fouten in deze tutorial zitten. Als een expert in een bepaald onderwerp deze tutorial leest, en denkt dat er iets gecorigeerd moet worden, er iets ontbreekt, of dat er meer uitleg nodig is, laat het me alsjeblieft weten, zodat ik deze tutorial kan verbeteren. Er zijn veel moeite en zorg in de creatie van deze tutorial gaan zitten en er is succesvol getest op verschillende systemen met SuSe Linux 8.0. Maar je zou het ook moeten kunnen gebruiken met andere Linux distro's.

Er zijn zeker veel meer manieren om een LAMP systeem te configureren dan hier besproken, maar deze tutorial is in principe bedoeld als een hulp voor beginners in het opzetten van een webserver. Ik zal proberen de tutorial up-to-date te houden. Ik stel voor dat je af en toe een blik werpt op mijn homepage, om te zien of er een nieuwere versie beschikbaar is (zie het commentaar bij de download link).
 

Referenties

 

Talkback voor dit artikel

Elk artikel heeft zijn eigen talkback pagina. Daar kan je commentaar geven of commentaar van anderen lezen:
 talkback pagina 

<--, Terug naar de titelpagina van dit nummer

Site onderhouden door het LinuxFocus editors team
© Sascha Blum, FDL
LinuxFocus.org
Vertaling info:
de --> -- : Sascha Blum (homepage)
de --> en: Orla Shanaghy <o_shanaghy(at)yahoo.com>
en --> nl: Guus Snijders <ghs(at)linuxfocus.org>

2004-03-03, generated by lfparser version 2.43